velikost textu

Ruská 'hybridní válka': 1979-2014

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ruská 'hybridní válka': 1979-2014
Název v angličtině:
Russian 'hybrid warfare': 1979-2014
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Feryna
Vedoucí:
Mgr. Vojtěch Bahenský
Oponent:
RNDr Jan Kofroň, Ph.D.
Id práce:
201211
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rusko, hybridní válka, Gruzie, Afgánistán, Ukrajina
Klíčová slova v angličtině:
Russia, hybrid warfare, Georgia, Afghanistan, Ukraine
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce si vytkla za cíl odpovědět na otázku, zda je ruské „hybridní vedení války“ nové, či nikoliv. V úvodu práce je naznačena struktura práce, jsou představeny případy, které budou v práci studovány a stručně nastíněn důvod výběru tohoto tématu bakalářské práce. Západní pohled je představen jako ilustrace debaty o „hybridním vedení války“ a společně s ruským pohledem tvoří koncept. Následuje modelový případ Krymu a východní Ukrajiny. Koncept je poté operacionalizován a použit na případy Afghánistánu a Gruzie. V obou případech je každý atribut diskutován na konkrétních sovětských/ruských akcích. Kapitola výsledků shrnuje pomocí přehledné tabulky zjištění z předchozích případových kapitol. Závěr obsahuje jasnou odpověď na výše zmíněnou výzkumnou otázku.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with research question of whether so called Russian hybrid warfare is new or not. In the introduction chapter, a structure of this thesis is presented. After the introduction, Western and Russian views on hybrid warfare are discussed and used as a concept. The author assumes that hybrid warfare was used by Russia in Crimea and eastern Ukraine and therefore is this case considered as proven. Above mentioned Russian view on hybrid warfare is operationalized and then applied. There are two main cases which will be examined – Soviet invasion in Afghanistan in 1979 and Russian war with Georgia in 2008. Results chapter comprises of final table which sums up results of the research. In the conclusion chapter, there is a clear answer to the above-mentioned research question.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Feryna 733 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Feryna 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Feryna 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Bahenský 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB