velikost textu

Archetypální analýza románu Radky Denemarkové Příspěvek k dějinám radosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Archetypální analýza románu Radky Denemarkové Příspěvek k dějinám radosti
Název v angličtině:
Archetypal analysis of Radka Denemarkova´s novel Příspěvek k dějinám radosti
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Pavlisová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová
Oponent:
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Id práce:
201192
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gender, archetypy, znásilnění, ženské psaní, Radka Denemarková
Klíčová slova v angličtině:
Gender, archetype, rape, feminine writing, Radka Denemarková
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá feministickou archetypální analýzou románu Radky Denemarkové Příspěvek k dějinám radosti s intersekcionálním přesahem k problematice pomsty za znásilnění či rape-revenge. Metodologicko-teoretická část představuje spisovatelskou činnost Radky Denemarkové a jejího stylu psaní, jež je ukázkou tzv. ženského psaní, jehož charakteristiky práce na konkrétních příkladech uvádí. Dále rozebírá archetypy, které jsou součástí feministických teoretických textů. Analytická část se věnuje rozboru jednotlivých postav románu roztříděných do logických skupin tak, jak v románu vystupují: postavy mstící se za znásilnění, postavy dopouštějící se znásilnění a dále postavy, jež jsou součástí policejního vyšetřování jedné vraždy a propojují obě předchozí skupiny postav. Práce ukazuje jak archetypy ženství, které převažují, tak archetypy mužství, jež jsou v menšině.
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis constitutes the feminist archetypal analyses of a novel Příspěvek k dějinám radosti written by Radka Denemarková. It approaches the problematics with an intesectional point of view focused on rape-revenge. The methodological and theoretical part introduces the work of the novelist Radka Denemarková and her style of writting that is characterized as feminine writting, which is also defined in the thesis and specified by examples. Besides analysis of archetypes which are part of feminist theoretical texts, the analytical part analyses particular characters of the novel that are divided in three groups: the characters that take revenge on rape, those characters who rape or are part of groups that rapes others, the third group links previous two and the characters are part of police investigations of a murder. The thesis analyses archetypes of femininity that prevail in the novel and masculinity that are in minority.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Pavlisová 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Pavlisová 556 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Pavlisová 559 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 152 kB