velikost textu

Stresová degradační studie aktivní farmaceutické látky Venetoclaxu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stresová degradační studie aktivní farmaceutické látky Venetoclaxu
Název v angličtině:
Degradation study of the active pharmaceutical ingredient Venetoclax
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Hennhoferová
Vedoucí:
Mgr. Petr Kozlík
Oponent:
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
Id práce:
201176
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
venetoclax, API, degradační produkty, stabilitní studie, stresové zátěže, UHPLC, tandemová hmotnostní spektrometrie.
Klíčová slova v angličtině:
Venetoclax, API, degradation products, stability studies, stress loads, UHPLC, tandem mass spectrometry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Hennhoferová 3.78 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Kozlík 413 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D. 911 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB