velikost textu

Performance assessment of cloud applications

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Performance assessment of cloud applications
Název v češtině:
Vyhodnocování výkonnosti cloudových aplikací
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Gábor Sándor
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Oponent:
RNDr. David Bednárek, Ph.D.
Id práce:
201175
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové a datové inženýrství (ISDI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
edge-cloud; časové požadavky; sdílení zdrojů; optimalizace výkonnosti
Klíčová slova v angličtině:
edge-cloud; real-time requirements; resource sharing; performance optimization
Abstrakt:
Moderní CPS a mobilní aplikace jako augumentovaná realita, koordinované autonomní řízení apod. představují spojení zpracování dat v edge-cloudu s časovými požadavky. Nutnost okamžité odpovědi na aktuální zadání je však v rozporu s tradičním vnímáním zpracování dat v cloudu jako nezaručené služby. K úspěšnému plnění těchto zadání se jako klíčové ukazuje pochopení, jak sdílení systémových zdrojů v cloudovém prostředí ovlivňuje výkonnost aplikací. Cílem této práce je navrhnout postup, který pomůže kategorizovat cloudové aplikace na základě jejich požadavků na systémové zdroje. To vede k modelu, který dovede definovat sadu aplikací, které budou moci být provozovány ve stejném uzlu při zajištění garantované kvality služby. Zároveň tak umožňuje určit, který uzel je k umístění těchto služeb nejvhodnější.
Abstract v angličtině:
Modern CPS and mobile applications like augmented reality or coordinated driving, etc. are envisioned to combine edge-cloud processing with real-time requirements. The real-time requirements however create a brand new challenge for cloud processing which has traditionally been best-effort. A key to guaranteeing real-time requirements is the understanding of how services sharing resources in the cloud interact on the performance level. The objective of the thesis is to design a mechanism which helps to categorize cloud applications based on the type of their workload. This should result in specification of a model defining a set of applications which can be deployed on a single node, while guaranteeing a certain quality of the service. It should be also able to find the optimal node where the application could be deployed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gábor Sándor 3.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Gábor Sándor 3152.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gábor Sándor 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gábor Sándor 206 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Bednárek, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 152 kB