text size

Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance
Titile (in english):
When Men Dance. Construction of Masculinity in Male Pole Dancers
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Markéta Postránecká
Supervisor:
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová
Thesis Id:
201173
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of Gender Studies (24-KGS)
Study programm:
Humanities (N6107)
Study branch:
Gender Studies (GS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/02/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
gender, maskulinita, pole dance/sport, tělo
Keywords:
gender, masculinity, pole dance/sport, body
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem pole dance, resp. sport. Daná aktivita, dříve spjatá výhradně se striptýzovými kluby se nyní objevuje ve specializovaných studiích jakožto fitness aktivita zpočátku pouze pro ženy, ale následně též pro muže. Navzdory snahám o jeho redefinici je však dle výzkumů se svými erotickými kořeny stále spojován. Rovněž tak je pak spojován též se ženami jakožto jeho aktérkami. Daná aktivita je tak dle dosavadních výzkumů vnímána jako aktivita femininní a feminizovaná. Účast mužů na takových aktivitách tudíž vede k jejich vnímání jako zženštilých či homosexuálních, což je v rozporu s očekáváními ze strany společnosti, ohledně toho, co to znamená být maskulinní. V rámci dané práce se tak soustředím na způsoby, jimiž mužští aktéři pole dance v tomto specifickém prostředí konstruují svou maskulinitu. Zaměřuji se zde na to, co pro oslovené muže účast na pole dance znamená, ale též na stereotypy a očekávání, týkající se toho, jak by se (ne)měl chovat a jaký by (ne)měl být maskulinní muž. V dané práci se rovněž zabývám rolí, kterou při konstrukci maskulinity hraje maskulinní tělesný ideál. Data jsem sbírala prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se šesti mužskými aktéry z České republiky, staršími 18 let. K analýze dat mi posloužila tematická analýza. Klíčová slova: gender, maskulinita, pole dance/sport, tělo.
Abstract:
ABSTRACT This diploma thesis examines current phenomenon of pole dance/sport. This activity which was originally performed in strip clubs was relatively recently redefined as a fitness activity offered at pole dancing studios initially for women, but now also for men. Despite the efforts to redefined pole dance as a fitness activity in the eyes of the public pole dance is still associated with its erotic roots and (therefore) with women. According to previous research pole dance is seen as a feminine and feminized activity. Men’s participation in these activities is, according to studies, associated with the belief that those men are effeminate or homosexual and therefore construct their gender identity in ways which are inconsistent with the social ideas of masculinity. In this thesis I explore the ways in which male pole dancers construct their masculinity within this unique environment. I also explore what participation in the world of pole dance mean to men who take pole dancing classes and/or who teach them as well as the stereotypes placed upon men to act in a certain way to be considered masculine. In this research I also discuss the role of the body on construction of masculinity. Data were collected via semi-structured interviews with six Czech male pole dancers over the age of 18 and examined using thematic analysis. Key words: gender, masculinity, pole dance/sport, body.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Markéta Postránecká 1.61 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Markéta Postránecká 520 kB
Download Abstract in czech Bc. Markéta Postránecká 188 kB
Download Abstract in english Bc. Markéta Postránecká 181 kB
Download Supervisor's review doc. Věra Sokolová, Ph.D. 117 kB
Download Opponent's review Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 240 kB
Download Defence's report Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 152 kB