velikost textu

Diskurz hormonální antikoncepce z perspektivy českých mužů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diskurz hormonální antikoncepce z perspektivy českých mužů
Název v angličtině:
The Perception of Hormonal Birth Control (Contraception) by a Sample of Czech Men
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Romana Klečková
Vedoucí:
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová
Id práce:
201168
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antikoncepce, hormonální antikoncepce, gender, feminismus, reprodukce, muži, odpovědnost za početí
Klíčová slova v angličtině:
contraception, hormonal contraception, gender, feminism, reproduction, men, responsibility for reproduction
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou užívání ženské hormonální antikoncepce z perspektivy mužů jakožto jejich partnerů. V teoretické části podává ucelený obraz o expertním i veřejném diskurzu a základních argumentech souvisejících s problematikou v odborné literatuře. Analytická část je konstruovaná prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s vybranými respondenty, kteří svými odpověďmi vykreslují podobu této problematiky z mužské perspektivy. Jejich výpovědi jsou průběžně analyzované genderovou optikou. Diplomová práce volně navazuje na předchozí práce, zabývající se sociálními aspekty užívání hormonální antikoncepce z pohledu žen. ABSTRACT This diploma thesis deals with the problematics concerning the female usage of hormonal contraception from the perspective of their male partners. In the theoretical part, the thesis describes the basic assertions, expert as well as public discourse linked with the problematics represented in professional literature. The analytical part is built on semi-constructed interviews with selected respondents. The interviews are drafted to illustrate the male conception of the problematics. Their answers from the interviews are analysed one by one through the views on gender. The thesis loosely follows previous theses describing social aspects of the usage of hormonal contraception from the female perspective.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou užívání ženské hormonální antikoncepce z perspektivy mužů jakožto jejich partnerů. V teoretické části podává ucelený obraz o expertním i veřejném diskurzu a základních argumentech souvisejících s problematikou v odborné literatuře. Analytická část je konstruovaná prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s vybranými respondenty, kteří svými odpověďmi vykreslují podobu této problematiky z mužské perspektivy. Jejich výpovědi jsou průběžně analyzované genderovou optikou. Diplomová práce volně navazuje na předchozí práce, zabývající se sociálními aspekty užívání hormonální antikoncepce z pohledu žen. ABSTRACT This diploma thesis deals with the problematics concerning the female usage of hormonal contraception from the perspective of their male partners. In the theoretical part, the thesis describes the basic assertions, expert as well as public discourse linked with the problematics represented in professional literature. The analytical part is built on semi-constructed interviews with selected respondents. The interviews are drafted to illustrate the male conception of the problematics. Their answers from the interviews are analysed one by one through the views on gender. The thesis loosely follows previous theses describing social aspects of the usage of hormonal contraception from the female perspective.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Romana Klečková 901 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Romana Klečková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Romana Klečková 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Věra Sokolová, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. 152 kB