velikost textu

Acoustic stimulation of Slow wave sleep and its influence on consolidation of declarative memory in insomnia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Acoustic stimulation of Slow wave sleep and its influence on consolidation of declarative memory in insomnia
Název v češtině:
Akustická stimulácia pomalovlnného spánku a jej vplyv na konsolidáciu pamäti u ľudí trpiacich nespavosťou
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Mária Orendáčová
Vedoucí:
PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Id práce:
201125
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Pomalovlnný spánok, nespavosť, NREM, pomalé kortikálne oscilácie, spánkové vretienka, akustická stimulácia, ružový šum, konsolidácia pamäti, deklaratívna pamäť, insomnia, skalpové EEG
Klíčová slova v angličtině:
Slow wave sleep, NREM sleep, memory consolidation, declarative memory, insomnia, slow cortical oscillations, sleep spindles, acoustic stimulation, pink noise, scalp EEG
Abstrakt:
Abstrakt Pomalovlnní spánek hraje důležitou roli v konsolidaci deklarativní paměti. Z elektrofyziologického hlediska je tento paměťový proces závislý na přítomnosti a vzájemné interakci neokortikálních spánkových pomalých oscilací (< 1Hz), hipokampálních sharp-wave ripples (150-250 Hz) a talamokortikálních spánkových vřetýnkách (10-15 Hz) Předchozí výzkum dokázal, že periodická akustická stimulace růžovým šumem aplikovaná ve frekvenčním pásmu pomalých oscilací během pomalovlnného spánku, dokáže zvýšit kvalitu a celkovou délku pomalovlnného spánku a zlepšit deklarativní paměť u osob s dobrým spánkem. Naše studie se zabývala vlivem této stimulace na spánek lidí trpících nespavostí u kterých často dochází k redukci pomalovlního spánku co pozitivně koreluje se zhoršením výkonu deklarativní paměti. Naším cílem bylo zjistit, jestli tahle poměrně neinvazivní metoda mozkové stimulace dokáže zvýšit celkovou délku pomalovlnného spánku a zlepšit deklarativní paměť u nespavosti. Zjistili jsme, že akustická stimulace nezvýšila celkovou délku spánku a nezlepšila po-spánkový výkon deklarativní paměti. Mezi výkonem deklarativní paměti a celkovou délkou pomalovlnného spánku jsme nenašli pozitivní asociaci, avšak silnou pozitivní asociaci jsme našli mezi po-spánkovým výkonem deklarativní paměti a celkovou délkou REM spánku po aplikaci akustické stimulaci v průběhu pomalovnného spánku. Tyto výsledky naznačují, že akustická stimulace mohla pozitivně ovlivnit funkce REM spánku, které souvisejí se zlepšením po-spánkového kognitivního výkonu. Klíčová slova: Pomalovlnní spánek, REM, nespavost, pomalé oscilace, periodická akustická stimulace, růžový šum, konsolidace paměti, deklarativní paměť
Abstract v angličtině:
Abstract Slow-wave sleep plays an important role in consolidation of declarative memory. From electrophysiological point of view, this process is dependent on a common occurrence and mutual integration of neocortical slow oscillations (< 1 Hz), hippocampal sharp-wave ripples (150-250 Hz) and thalamo-cortical sleep spindles (10-15 Hz). Previous studies demonstrated that periodic acoustic stimulation by pink noise pulses applied at frequency of sleep slow oscillation during slow wave sleep leads to prolongation of slow wave sleep and to enhancement in declarative memory performance in normal sleepers. Our study investigated this kind of periodic acoustic stimulation in its relation to sleep architecture and declarative memory of people suffering from insomnia due to which there often comes to a reduction in slow wave sleep which positively correlates with worsening of declarative memory performance. Our aim was to investigate if this kind of comparatively non-invasive brain stimulation has a potential to increase a total length of slow wave sleep and enhance declarative memory performance in insomnia. Our study revealed acoustic stimulation neither improved declarative memory performance nor it increased total length of slow-wave sleep. No positive association was found between level of declarative memory performance and total length of slow-wave sleep. However, strong positive correlation was observed between level of post-sleep declarative memory performance and total length of REM after acoustic stimulation applied during slow-wave sleep. Our findings suggest that acoustic stimulation might have positively influenced REM functions connected to improvement in post-sleep cognitive performance. Keywords: slow-wave sleep, REM, insomnia, slow oscillations, periodic acoustic stimulation, pink noise, memory consolidation, declarative memory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mária Orendáčová 745 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mária Orendáčová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mária Orendáčová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB