velikost textu

The Profitability of Standard Trading Strategies in Cryptocurrency Markets

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Profitability of Standard Trading Strategies in Cryptocurrency Markets
Název v češtině:
Ziskovost standardních obchodních strategií na kryptoměnových trzích
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miroslav Duda
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Brož
Id práce:
201124
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Cryptocurrency, Trading, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Basic Attention Token, ARIMA, VAR, MA Crossover, Granger Causality
Klíčová slova v angličtině:
Kryptoměny, Obchodování, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Basic Attention Token, ARIMA, VAR, Klouzavý průměr, Grangerova kauzalita
Abstrakt:
Abstrakt Práce se pokouší určit, jakou úspěšnost mají strategie používané na forexových a akciových trzích při aplikaci na kryptoměnové trhy. Zkoumanými přístupy jsou ARIMA, VAR, MA Crossover (klouzavý průměr) a Grangerova kauzalita s využitím cen zlata a S&P 500. Obchodovanými kryptoměnami jsou Bitcoin, Ethereum, Binance Coin a Basic Attention Token. Modely jsou trénovány na logaritmicky transformovaných a diferencovaných časových řadách složených z konečných denních a hodinových cen jednotlivých měn. Aplikace strategií vede k nejednoznačným výsledkům. MA Crossover dosahuje obecně lepších výsledků než VAR, ARIMA pak vede k nejhorším. Přesto každá strategie funguje při- jatelně pro alespoň jednu z měn. Obchodování na hodinových řadách bylo negativně ovlivněno náhlými cenovými skoky. ARIMA a VAR dosahují lep- ších výsledků v obdobích mezi cenovými bublinami. Signifikantní Grangerova kauzalita nebyla nalezena. Klíčová slova Kryptoměny, Obchodování, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Basic Attention Token, ARIMA, VAR, Klouzavý průměr, Grangerova kauzalita Název práce Ziskovost standardních obchodních strate- gií na kryptoměnových trzích E-mail autora miroslav.duda11@gmail.com E-mail vedoucího práce ladislav.kristoufek@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis attempts to determine how strategies used for forecasting and trad- ing on foreign exchange and stock markets perform when applied to cryptocur- rency markets. The approaches explored are ARIMA, VAR, MA Crossover, and Granger Causality using gold prices and S&P 500. The currencies traded are Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, and Basic Attention Token. The models are trained on logarithmically transformed and differenced time series composed of the currencies’ daily and hourly closing prices. Applying these strategies mostly leads to ambiguous results, with MA Crossover generally performing better than VAR, which in turn performs better than ARIMA. However, every strategy was moderately successful for at least one of the currencies examined. Trading on the hourly dataset was negatively influenced by sudden price jumps. ARIMA and VAR perform better in the inter-bubble periods. No significant Granger causality was found. Keywords Cryptocurrency, Trading, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Basic Attention Token, ARIMA, VAR, MA Crossover, Granger Causality Title The Profitability of Standard Trading Strategies in Cryptocurrency Markets Author’s e-mail miroslav.duda11@gmail.com Supervisor’s e-mail ladislav.kristoufek@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Duda 753 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Duda 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Duda 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Brož 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB