velikost textu

Současný japonský komiks a jeho specifika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současný japonský komiks a jeho specifika
Název v angličtině:
Contemporary Japanese Comics and Its Specifics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Auředníková
Vedoucí:
Mgr. Aleš Svoboda
Oponent:
PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Id práce:
201120
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manga, komiks, japonské umění, grafický design, vizuální styl, teorie umění
Klíčová slova v angličtině:
manga, comics, Japan art, graphic design, visual style, theory of art
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Auředníková 11.38 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Aleš Svoboda 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Hájek, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Irma Hvorecká, Ph.D. 152 kB