velikost textu

Role Karla Schwarzenberga v česko-německých vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role Karla Schwarzenberga v česko-německých vztazích
Název v angličtině:
The role of Karel Schwarzenberg in the Czech-German relations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Duháčková
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Oponent:
Dr. Phil. Rudolf Kučera, PhD.
Id práce:
201104
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karel Schwarzenberg, Schwarzenbergové, česko-německé vztahy, Česká smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, česká zahraniční politika, Velký kříž Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo, Cena Marion Dönhoff za mezinárodní porozumění a smíření
Klíčová slova v angličtině:
Karel Schwarzenberg, House of Schwarzenberg, Czech-German relations, Czechoslovak-German Treaty on Good-Neighbourliness and Friendly Cooperation, Czech Foreign Policy, Grand Cross of the Federal Cross of Merit, Marion Dönhoff Award
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce se snaží poukázat na činnost české ga, který rál klíčovou ání česko enské, později české evropské Práce představí šlechtického i vliv české aristokracie, která průběhu 20. století poukázala české zemi jako suverénnímu stá ě ávajících hranic, jež chybňovaly hlasy sílící stické strany Text práce následně sleduje Vídně první ké kroky é směřovaly ke spolupráci Ačkoliv ivním nciálu využil kancléř á Mezinárodní helsinské federace Kvůli této činnosti se také následně áclavem který krátce po Sam tové revoluci nabídnul místo kancléře na Pražské radě středník zi českou a německou stranou při vzn Česko německé smlouvy o dobrém sousedství a řátelské spoluprác opouští ražský primárně soustředí ční, í a publikační činnost Poslední část práci českém hraničích věcí 2007 až 2013 Cílem této bakalářské prá přiblížit čtenáři mezi oběma partner budoucím směřování č německých vztahů, které dostalo přednost před otá
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis sums up the role of Czech politician Karel Schwarzenberg during the forming of the Czechoslovak politics as well as his impact on shaping the Czech and the global European policy. The first part of the thesis introduces the personality of Karel Schwarzenberg followed by a brief introduction of the house of Schwarzenberg and the influence the Czech aristocracy had on the land during the 1930s. The second part of the thesis is focused on the Schwarzenberg’s exile in Vienna, primarily on his role as a chairman in the International Helsinki Federation and the beginning of his cooperation with Václav Havel. The following part depicts his return to Prague, which was associated with the serving as the chancellor of the presidential office and the ongoing negotiations regarding the Czechoslovak- German Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Cooperation. In 1992 Schwarzenberg left Prague Castle and primarily devoted to his foundational, cultural and publishing activities. The main emphasis is put on his role of the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic, whom he was between the years 2007 and 2009 and then again during the years 2010 and 2013. The thesis demonstrates the Czech-German mutual relationship within the purview of Karel Schwarzenberg.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Duháčková 1001 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Duháčková 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Duháčková 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Phil. Rudolf Kučera, PhD. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB