velikost textu

Diagnostika vybraných kompetencí trenéra mládeže v atletice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika vybraných kompetencí trenéra mládeže v atletice
Název v angličtině:
Diagnosis of selected competencies of track and field coach
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Kapcová
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Oponent:
Mgr. Michal Holánek
Id práce:
201098
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atletika, mládežnický trenér, kompetence trenéra, test TATSO, F-test, ČAS, Český atletický svaz, profil trenéra, aspirace, úroveň aspirací
Klíčová slova v angličtině:
Athletics, coach of youth, coach competencies, TATSO test, F-test, ČAS, Czech Athletic Association, aspiration, level of aspiration
Abstrakt:
Abstrakt Název: Diagnostika vybraných kompetencí trenéra mládeže v atletice Cíle: Hlavním cílem práce je diagnostikovat vybrané kompetence trenéra atletiky mládeže a ověřit hypotézu o souvislosti výkonosti a výše aspirace trenérů. Metody: V práci byly použity kvalitativní metody výzkumu a psychologické testování. Z kvalitativních metod bylo použito testování, pozorování a rešerše. Psychologické testování bylo v podobě TATSO testu. Na závěr byla použita statistická metoda F-test. Výsledky: Výsledky práce budou přínosným zdrojem informací pro Český atletický svaz při sestavování osnov na školení trenérů a také budou ukazatelem pro atletické oddíly, které organizují mládežnické trenéry. Klíčová slova: atletika, mládežnický trenér, kompetence trenéra, test TATSO, F-test, ČAS, Český atletický svaz, profil trenéra, aspirace, úroveň aspirací
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Diagnosis of selected competencies of track and field coach of youth Objectives: The main aim of the thesis is to diagnose selected competences of a coach of youth athletics and to verify the hypothesis about the connection between performance and the aspiration of coaches. Methods: The thesis used qualitative methods of research and psychological testing. The qualitative methods used were testing, observation and research. Psychological testing was in the form of TATSO test. Finally, the statistical method F-test was used Results: The results of the work will be a useful source of information for the Czech Athletic Association in the development of curricula for trainers and will also be an indicator for athletic clubs, which organize youth trainers. Keywords: Athletics, coach of youth, coach competencies, TATSO test, F-test, ČAS, Czech Athletic Association, aspiration, level of aspiration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kapcová 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Kapcová 274 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kapcová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kapcová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Janák, CSc. 602 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Holánek 243 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Vladimír Janák, CSc. 152 kB