text size

NEJSTARŠÍ ITALSKÉ CESTOPISY

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
NEJSTARŠÍ ITALSKÉ CESTOPISY
Titile (in english):
The Oldiest Italian travel stories
Type:
Diploma thesis
Author:
Polina Tarasova
Supervisor:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Magdalena Žáčková
Thesis Id:
201091
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Romance Studies (21-URS)
Study programm:
Philology (N7310)
Study branch:
Italianistic Studies — Scandinavian Studies (ITL SKA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
22/01/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
italská literatura|cestopis|duecento|Giovanni da Pian del Carpine|Marco Polo|Odorico da Pordenone
Keywords:
italian literature|travel story|duecento|Giovanni da Pian del Carpine|Marco Polo|Odorico da Pordenone
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem této práce je prozkoumat co předcházelo rovnováze mezi faktografickou a literární složkou v raných stádiích vývoje cestopisné literatury v Itálii. Výzkum se bude zakládat na práci s následujícími texty: Historia Mongolorum Giovanniho da Pian del Carpine, Il Milione Marca Pola a Diversae Historiae Odorica da Pordenone a to zejména na analýze vybraných úryvků z těchto textů. Na základě této analýzy pak bude přistoupeno k porovnání a konfrontaci získaných poznatků. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola je stručným úvodem k celé práci. Ve třetí kapitole je představen Giovanni da Pian del Carpine, jeho život a historický kontext, v němž působil, následuje zkoumání míry přítomnosti autorského subjektu v textu, vytvořeném v rámci jasně daného zadání. Ve čtvrté kapitole je představen Marco Polo, jeho život, dílo, a dále zkoumaní míry přítomnosti autorského subjektu v textu realizovaném bez jakýchkoli předem daných podmínek. V páté kapitole je představen Odorico da Pordenone, jeho život a dílo, dále je na příkladě textu Diversae Historiae ukázáno, v jak rozsáhlé míře může autorský subjekt pronikat i do textu vytvořeného na základě zadání. Šestá a poslední kapitola má rekapitulační charakter, konfrontuje poznatky získané v předcházejících kapitolách a poukazuje na odlišnosti a podobnosti mezi jednotlivými autory.
Abstract:
Abstract The aim of this work is to study the development of balance between the factographic and belletristic components in travel literature during the medieval era in Italy. The basis for the analysis are following works: Historia Mongolorum by Giovanni da Pian del Carpine, Il Milione by Marco Polo and Diversae Historiae by Odorico da Pordenone, namely the excerpts from the chosen texts. This work is divided into five chapters. The second chapter is a short introduction to the whole work. In the third chapter is presented Giovanni da Pian del Carpine, his life and historical context, followed by a study of the extent of author’s presence in the text composed according to a clear given conditions. The fourth chapter is dedicated to Marco Polo, his life, work and short analysis of author’s presence in a text written without any formulated task. In the fifth chapter is presented Odorico da Pordenone, his life and historical context. Afterwards the extent of author’s presence in a text is studied on an example of text with a relatively clearly formulated given conditions. The sixth and last chapter is a recapitulation. It contains confrontation and comparison of the gathered information and points out differences and similarities.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Polina Tarasova 1.2 MB
Download Abstract in czech Polina Tarasova 69 kB
Download Abstract in english Polina Tarasova 61 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 337 kB
Download Opponent's review Mgr. Magdalena Žáčková 185 kB
Download Defence's report doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 152 kB