velikost textu

NEJSTARŠÍ ITALSKÉ CESTOPISY

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
NEJSTARŠÍ ITALSKÉ CESTOPISY
Název v angličtině:
The Oldiest Italian travel stories
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Polina Tarasova
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Žáčková
Id práce:
201091
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Italianistika — Skandinavistika (ITL SKA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
italská literatura|cestopis|duecento|Giovanni da Pian del Carpine|Marco Polo|Odorico da Pordenone
Klíčová slova v angličtině:
italian literature|travel story|duecento|Giovanni da Pian del Carpine|Marco Polo|Odorico da Pordenone
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je prozkoumat co předcházelo rovnováze mezi faktografickou a literární složkou v raných stádiích vývoje cestopisné literatury v Itálii. Výzkum se bude zakládat na práci s následujícími texty: Historia Mongolorum Giovanniho da Pian del Carpine, Il Milione Marca Pola a Diversae Historiae Odorica da Pordenone a to zejména na analýze vybraných úryvků z těchto textů. Na základě této analýzy pak bude přistoupeno k porovnání a konfrontaci získaných poznatků. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola je stručným úvodem k celé práci. Ve třetí kapitole je představen Giovanni da Pian del Carpine, jeho život a historický kontext, v němž působil, následuje zkoumání míry přítomnosti autorského subjektu v textu, vytvořeném v rámci jasně daného zadání. Ve čtvrté kapitole je představen Marco Polo, jeho život, dílo, a dále zkoumaní míry přítomnosti autorského subjektu v textu realizovaném bez jakýchkoli předem daných podmínek. V páté kapitole je představen Odorico da Pordenone, jeho život a dílo, dále je na příkladě textu Diversae Historiae ukázáno, v jak rozsáhlé míře může autorský subjekt pronikat i do textu vytvořeného na základě zadání. Šestá a poslední kapitola má rekapitulační charakter, konfrontuje poznatky získané v předcházejících kapitolách a poukazuje na odlišnosti a podobnosti mezi jednotlivými autory.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to study the development of balance between the factographic and belletristic components in travel literature during the medieval era in Italy. The basis for the analysis are following works: Historia Mongolorum by Giovanni da Pian del Carpine, Il Milione by Marco Polo and Diversae Historiae by Odorico da Pordenone, namely the excerpts from the chosen texts. This work is divided into five chapters. The second chapter is a short introduction to the whole work. In the third chapter is presented Giovanni da Pian del Carpine, his life and historical context, followed by a study of the extent of author’s presence in the text composed according to a clear given conditions. The fourth chapter is dedicated to Marco Polo, his life, work and short analysis of author’s presence in a text written without any formulated task. In the fifth chapter is presented Odorico da Pordenone, his life and historical context. Afterwards the extent of author’s presence in a text is studied on an example of text with a relatively clearly formulated given conditions. The sixth and last chapter is a recapitulation. It contains confrontation and comparison of the gathered information and points out differences and similarities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Polina Tarasova 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Polina Tarasova 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Polina Tarasova 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Žáčková 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 152 kB