text size

Environmentální výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby J. Uhlíře a Z. Svěráka

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Environmentální výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby J. Uhlíře a Z. Svěráka
Titile (in english):
Environmental education as a part of Hv in primary school with the use of creation J. Uhlíř and Z. Svěrák
Type:
Diploma thesis
Author:
Martina Urbanová
Supervisor:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Opponent:
Mgr. Jana Veverková
Thesis Id:
201064
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Study programm:
Teacher Training for Primary Schools (M7503)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (I.ST)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
04/06/2020
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
environmentální výchova, vzdělávací dokumenty, spojení Ev a hudby, analýza tvorby Svěrák/Uhlíř, projektová výuka, realizace projektu
Keywords:
environmental education, educational documents, connection of Ev and music, analysis of Svěrák / Uhlíř creation, project teaching, project realization
Abstract (in czech):
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Enviromentální výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby Jar. Uhlíře a Zd. Svěráka Environmental education as a part of Hv at the 1st stage of elementary school with the use of works by Jar. Uhlíř and Zd. Svěrák Martina Urbanová ABSTRAKT Předmětem práce je začlenění prvků environmentální výchovy do hudební výchovy na 1. stupni základní školy prostřednictvím tvorby Jar. Uhlíře a Zd. Svěráka. Cílem teoretické časti práce je zmapovat základní principy a tematické okruhy environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ a analyzovat vybranou tvorbu Jar. Uhlíře a Zd. Svěráka z hlediska environmentálních prvků. Praktická část je zaměřena na začlenění Ev námětů v jejich tvorbě do hodin Hv prostřednictvím projektové výuky a na vlastní realizaci této výuky formou experimentálního vyučování.
Abstract:
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Enviromentální výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby Jar. Uhlíře a Zd. Svěráka Environmental education as a part of Hv at the 1st stage of elementary school with the use of works by Jar. Uhlíř and Zd. Svěrák Martina Urbanová ABSTRACT The subject of the work is the integration of elements of environmental education into the education of music education at the 1st stage of primary school through the creation of Jar. Uhlíř and Zd. Svěrak. The aim of the theoretical part of the work is to map the basic principles and thematic areas of environmental education at the 1st stage of primary school and to analyze selected works of Jar. Uhlíř and Zd. Svěrák in terms of environmental elements. The practical part is focused on the integration of Ev topics in their creation into Hv classes through project teaching and on the actual implementation of this teaching in the form of experimental teaching.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Martina Urbanová 1.92 MB
Download Attachment to the thesis Martina Urbanová 9.78 MB
Download Abstract in czech Martina Urbanová 86 kB
Download Abstract in english Martina Urbanová 86 kB
Download Supervisor's review doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 240 kB
Download Opponent's review Mgr. Jana Veverková 684 kB
Download Defence's report doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 154 kB