velikost textu

Výuka hry na zobcovou flétnu v DDM

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka hry na zobcovou flétnu v DDM
Název v angličtině:
Teaching play on the recorder in DDM
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Hrabová
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Id práce:
201054
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zobcová flétna, DDM, učebnice, volný čas, historie DDM, lektoři
Klíčová slova v angličtině:
Recorder, DDM, textbook, leisure, history DDM, lecturer
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce přibližuje specifický charakter zájmového vzdělávání, zabývá se též historií domů dětí a mládeže. Hlavní pozornost bude zaměřena na výuku hry na zobcovou flétnu, cílem bude zjistit, jaké jsou formy a metody této výuky. Součástí bude dotazníkové šetření zaměřené na organizaci pražských DDM, osloveni budou vedoucí pracovníci i lektoři s cílem zjistit současný stav a odbornou úroveň nástrojové výuky. V praktické části bude představen návrh vlastního postupu (roční plán, metodický postup, výukový materiál). KLÍČOVÁ SLOVA zobcová flétna, DDM, učebnice, volný čas, historie DDM, lektoři
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis focuses on the specific character of the general interest education, it also deals with a history of children's and youth's homes. It will concentrate mainly on teaching the flute playing with the main aim to find out the forms and methods of the teaching. The thesis includes also a questionnaire survey focusing on the organization of the Prague‘s DDMs. Senior teaching staff and lecturers will be addressed in order to find out the current status and professional level of teaching the musical instruments. A proposal of my own procedure (annual plan, methodology, teaching material) will be introduced in the practical part. KEYWORDS Recorder, DDM, textbook, leisure, history DDM, lecturer
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Hrabová 4.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Hrabová 730 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Hrabová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Hrabová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 598 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 154 kB