velikost textu

Rytmická mše a její počátky a vývoj v Letohradě-Orlici.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rytmická mše a její počátky a vývoj v Letohradě-Orlici.
Název v angličtině:
The rhythmic mass and its beginnings and development in Letohrad-Orlice.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Venclová
Vedoucí:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Id práce:
201047
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (B HV-SB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mše svatá, rytmická píseň, II. vatikánský koncil, farnost Letohrad
Klíčová slova v angličtině:
Holy mass, popular christian song, Second Vatican Council, parish of Letohrad
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Venclová 1.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Venclová 9.8 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 153 kB