velikost textu

Duchovní tvorba Antonína Tučapského pro sbory a capella

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Duchovní tvorba Antonína Tučapského pro sbory a capella
Název v angličtině:
Sacred work of Antonin Tučapský for choirs a capella
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Surková
Vedoucí:
Mgr. Čeněk Svoboda
Oponent:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Id práce:
201042
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (B HV-SB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tučapský, duchovní tvorba, česká sborová tvorba 20. století, hudba a text
Klíčová slova v angličtině:
Tučapský, sacred music, Czech choir works of 20th century, music and text
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Surková 19.21 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Čeněk Svoboda 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 152 kB