velikost textu

Význam ukolébavek u dětí v předškolním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam ukolébavek u dětí v předškolním věku
Název v angličtině:
The importance of lullaby in pre-school children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Skalická
Vedoucí:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Oponent:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Id práce:
201041
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ukolébavka, dítě, učitel, zpěv, uspávání, vztah
Klíčová slova v angličtině:
lullaby, child, teacher, singing, to sleep, relationship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Skalická 1.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Skalická 54.63 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. 409 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 152 kB