velikost textu

Život a dílo Josefa Matyáše Wolframa se zaměřením na operu Bergmönch

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a dílo Josefa Matyáše Wolframa se zaměřením na operu Bergmönch
Název v angličtině:
Life and compositions of Josef Matthias Wolfram - especialy the opera Bergmönch
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matouš Pavlis
Vedoucí:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Hilscherová
Id práce:
201037
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (B HV-SB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Josef Wolfram, Teplice, skladatel, opera, Bergmönch
Klíčová slova v angličtině:
Joseph Wolfram, Teplice, composer, opera, Bergmönch
Abstrakt:
Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s osobností Josefa Wolframa, hudebního skladatele a někdejšího teplického purkmistra. Za použití dobové literatury a periodik je popsán skladatelův život a dílo. Zvláštní důraz je kladen na formální a obsahovou analýzu opery Bergmönch, na rozboru jejíchž vybraných částí jsou prezentována specifika Wolframova hudebního vyjadřování. Práci uzavírá popis skladatelova odkazu a snahy o jeho navrácení do veřejného povědomí.
Abstract v angličtině:
The aim of this Thesis is to introduce Josef Wolfram, a composer and a former mayor of town of Teplice. Wolfram‘s life and works are presented using period resources. Special emphasis is laid on the analysis of the form and content of the opera Bergmönch. Wolfram‘s musical style is described using selected parts of this opera. The Thesis concludes by a description of Wolfram‘s legacy and efforts of raising awareness of his story.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matouš Pavlis 2.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matouš Pavlis 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matouš Pavlis 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Hilscherová 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Matouš Pavlis 117 kB