velikost textu

Pojetí romantismu ve vybraných klavírních dílech F. Chopina a E. Griega

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí romantismu ve vybraných klavírních dílech F. Chopina a E. Griega
Název v angličtině:
The concept of romanticism in selected piano works of F. Chopin and E. Grieg
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natália Lukáčová
Vedoucí:
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Oponent:
doc. MgA. Jana Palkovská
Id práce:
201034
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (B HV-NA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fryderyk Chopin, Edvard Grieg, romantismus, klavírní sonáta, analýza sonát, porovnání sonát.
Klíčová slova v angličtině:
Fryderyk Chopin, Edvard Grieg, Romanticism, piano sonata, sonata analysis, sonata comparison.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natália Lukáčová 3.04 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Gregor, Ph.D. 369 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jana Palkovská 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MgA. Jana Palkovská 152 kB