velikost textu

Hudební život v oblasti Banát v Rumunsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební život v oblasti Banát v Rumunsku
Název v angličtině:
Musical Life in the Banat Region in Romania
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Erika Kovaříková
Vedoucí:
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Id práce:
201032
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Český Banát, kancionál, folklorní tvorba, hudební festival, Svatá Helena
Klíčová slova v angličtině:
Czech Banat, christian song-book, folklore creation, music festival, Saint Helena
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Erika Kovaříková 3.33 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 154 kB