velikost textu

Zvukomalba v houslové literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvukomalba v houslové literatuře
Název v angličtině:
Onomatopoeia in the violin literature
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Hamplová
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
Oponent:
doc. MgA. Marka Perglerová
Id práce:
201029
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (B HV-NA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zvukomalba, hudba, houslová literatura, houslová technika, interpretace
Klíčová slova v angličtině:
Onomatopoeia, music, violin literature, violin technique, interpretation
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce zpracovává téma zvukomalby v houslové literatuře. Práce se zaměřuje na její charakteristiku a využití v houslové hře. Zabývá se vztahem hudby a zobrazení. Na jednotlivých konkrétních notových ukázkách přibližuje, co lze hudbou znázornit. Ukázky jsou vybrány tak, aby zachycovaly různé typy zvukomalby v různých časových obdobích. KLÍČOVÁ SLOVA zvukomalba, hudba, houslová literatura, houslová technika, interpretace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the topic of onomatopoeia in violin literature. The thesis is focused on its defining characteristics and use in violin play. It deals with the connection between music and representation. The individual examples show what can be represented by music. The examples are chosen to cover different types of onomatopoeia in different eras. KEYWORDS Onomatopoeia, music, violin literature, violin technique, interpretation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Hamplová 2.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Hamplová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Hamplová 3 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Marka Perglerová 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MgA. Jana Palkovská 152 kB