velikost textu

Hudební školství na Kypru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební školství na Kypru
Název v angličtině:
Music education in Cyprus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aikaterini Asfoura
Vedoucí:
Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Oponent:
doc. MgA. Jana Palkovská
Id práce:
201026
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (B HV-SB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudební školství na Kypru, hudebně-vzdělávací programy, organizace, hudební školy, hudební výchova
Klíčová slova v angličtině:
music education in Cyprus, music curriculum, organization, music schools, music education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aikaterini Asfoura 891 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jana Palkovská 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 154 kB