velikost textu

Emancipace femininních prvků v díle Agathy Christie na příkladech slečny Marplové a Hercula Poirota

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Emancipace femininních prvků v díle Agathy Christie na příkladech slečny Marplové a Hercula Poirota
Název v angličtině:
Emancipation of feminine characteristics in Agatha Christie´s Miss Marple and Hercule Poirot
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Františka Vykouková
Vedoucí:
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová
Id práce:
201005
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Agatha Christie, gender, dělání genderu, performativita genderu, kvalitativní obsahová analýza, slečna Marplová, Hercule Poirot
Klíčová slova v angličtině:
Agatha Christie, gender, doing gender, gender performativity, qualitative content analysis, miss Marple, Hercule Poirot
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Františka Vykouková 1.11 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 361 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 152 kB