velikost textu

Kyberšikana z pohledu žáků druhého stupně základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kyberšikana z pohledu žáků druhého stupně základních škol
Název v angličtině:
Cyberbullying from the Perspective of Pupils at Upper Primary Schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Adéla Lněničková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček
Oponent:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Id práce:
200985
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kyberšikana, kyberprostor, šikana, žáci, základní školy, kvantitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
cyberbullying, cyberspace, bullying, pupils, primary schools, quantitative research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Lněničková 1.33 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 419 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Petr Špecián, Ph.D. 152 kB