velikost textu

Využití elektrochemické oxidace v degradačních studiích abacaviru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití elektrochemické oxidace v degradačních studiích abacaviru
Název v angličtině:
The use of electrochemical oxidation in abacavir degradation studies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Pražáková
Vedoucí:
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Kozlík
Id práce:
200972
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (BMEDCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
abacavir, elektrochemická oxidace, degradace, UHPLC, HIV
Klíčová slova v angličtině:
abacavir, electrochemical oxidation, degradation, UHPLC, HIV
Abstrakt:
Abstrakt V rámci této bakalářské práce byla studována elektrochemická degradace látky abacavir. Abacavir je účinná látka léku na infekci virem lidské imunodeficience (HIV). Podařilo se vyvinout elektrochemickou metodu oxidace abacaviru, včetně jeho excipientů vyskytujících se v tabletě Ziagen podávané pacientům. Abacavir o koncentraci 0,15 mg·cm-3 byl elektrochemicky oxidován za stálého potenciálu (1,15V) na speciálně sestavené aparatuře v tříelektrodovém zapojení. Následně bylo dříve optimalizovanou chromatografickou metodou stanoveno množství a druh vznikajících produktů. Oxidace probíhala poměrně rychle. Po 7 minutách bylo zoxidováno asi 20 % abacaviru. Vznikly dva oxidační produkty, jejichž struktury byly identifikovány pomocí hmotnostní spektrometrie.
Abstract v angličtině:
Abstract The focus of this bachelor's thesis is the electrochemical degradation of abacavir. Abacavir is the active pharmaceutical ingredient of the medicine for human immunodeficiency virus (HIV). It was developed an electrochemical method for the oxidation of abacavir, including its excipients found in Ziagen tablets given to patients. Abacavir at a concentration of 0,15 mg·cm-3 was oxidized electrochemically at a constant potential (1,15V) on a specially assembled three-electrode apparatus. Subsequently, the quantity and type of the resulting products were analysed by a previously optimized chromatography method. The oxidation was relatively fast. After 7 minutes about 20 % of abacavir was oxidized. Two oxidation products were formed and their structures were confirmed by mass spectrometry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Pražáková 2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Pražáková 279 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Pražáková 209 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Kozlík 1.13 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Lucie Pražáková 516 kB