velikost textu

Formy komunikace užívané mezi učiteli a rodiči na konkrétní základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formy komunikace užívané mezi učiteli a rodiči na konkrétní základní škole
Název v angličtině:
Communication between teachers and parents at concrete school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Romana Müllerová
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Richterová
Oponent:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Id práce:
200929
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B BI-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace, učitelé, rodiče, žák, škola, třídní schůzky, informování rodičů, hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
communication, teachers, parents, pupil, school, school meeting, information for parents, evaluation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Romana Müllerová 557 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Richterová 445 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeňka Hanková 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB