velikost textu

Historie vojenského plavání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie vojenského plavání
Název v angličtině:
History of army swimming
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Antonín Šrámek
Vedoucí:
PaedDr. Tomáš Miler
Oponent:
PaedDr. František Parkan
Id práce:
200915
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Plavecké sporty (51-600500)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Vojenská tělovýchova (TVS_VT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Historie, vývoj, plavání, vojenské plavání, námořnictvo, plavecký výcvik, vojenská tělovýchova
Klíčová slova v angličtině:
History, development, swimming, military swimming, navy, swimming training, military physical education
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce Historie vojenského plavání Cíle Cílem práce je shromáždit a zpracovat dostupné informace o historickém vývoji vojenského plavání u nás a ve světě, a to na základě historické analýzy tematických pramenů a literatury. Dalším záměrem je doplnit předkládaný textový materiál obrazovou dokumentací. Metoda K chronologickému popisu vývoje vojenského plavání je využita historická metoda. Výsledky Vytvoření komplexního pohledu na vojenské plavání včetně popisu dějin od jeho počátků do současnosti. Klíčová slova Historie, vývoj, plavání, vojenské plavání, námořnictvo, plavecký výcvik, vojenská tělovýchova.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title History of military swimming Objectives The aim of this bachelor thesis is to collect available information about the historical development of military swimming in the Czech Republic and in the world based on the historical analysis of thematic sources and literature. Another purpose is to supplement the text material with the pictorial documentation. Method The historical method is used to describe the development of military swimming chronologically. Results Providing the comprehensive view of military swimming including the description of history from its beginnings to the present. Keywords History, development, swimming, military swimming, navy, swimming training, military physical education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Antonín Šrámek 2.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Antonín Šrámek 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Antonín Šrámek 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Tomáš Miler 543 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. František Parkan 403 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Eva Peslová 152 kB