velikost textu

Antihéros dans le roman noir français

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antihéros dans le roman noir français
Název v češtině:
Antihrdinové ve francouzském románu noir
Název v angličtině:
Antiheroes in French Roman Noir
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Radek Karkovský
Vedoucí:
doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
Id práce:
200910
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
antihéros|littérature française|littératures francophones|roman policier|roman noir
Klíčová slova v angličtině:
antiheroes|French literature|Francophone literatures|mystery fiction|roman noir
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Práce je zaměřena na analýzu antihrdinů v moderní francouzské literatuře, konkrétně v tzv. noirové fikci. Před samotnou analýzou jednotlivých antihrdinů, s nimiž se setkáváme v detektivním žánru, stručně přiblížíme vývoj tohoto typu postav, a to od klasické řecké literatury až po moderní éru. Abychom lépe porozuměli výskytu antihrdinů v noirových románech, teoretická část práce se bude věnovat také vývoji detektivního románu ve Francii a zrodu noirové fikce. Analýzu antihrdinů v námi vybraném subžánru započneme postavou Julese Maigreta. Přestože romány G. Simenona nejsou skutečnými noirovými romány, vnímáme je jako „můstek“ mezi tradiční detektivkou a noirovým románem. Následně se zaměříme na antihrdiny ve skutečných noirových románech. Zprvu se budeme věnovat nezvyklému, místy až brutálnímu chování Nestora Burmy, kultovní postavy z pera Léa Maleta, posléze ordinérním postavám z románů Plná márnice a Tři muži na zabití Jeana-Patricka Manchette a nakonec postavě Fabia Montala, neobvyklého vyšetřovatele z románové série Jeana-Clauda Izzoa z devadesátých let.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This work will consist in an analysis of the antiheroes in modern French literature, especially in “Roman Noir”. Before treating the topic of antiheroes in mystery fiction we will describe the history of this type of protagonists in world literatures, from the classic literature to the modern one. To be able to understand the problematics of antiheroes in Roman Noir, we will also describe the history of French mystery fiction. Regarding the analysis of antiheroes in this sub- genre of crime fiction, we will start with the character of Maigret. Although the novels of G. Simenon are not real Romans Noirs, we consider them as a "passage" of the detective novel – in the traditional sense – to the Roman Noir. Furthermore, in this work, we will analyze characters of real Romans Noirs; first, the crude and surprising behavior of Nestor Burma, a famous character of Léo Malet, then the mediocrity of protagonists of the novels Morgue pleine and Le Petit Bleu de la côte ouest of Jean-Patrick Manchette, and finally, Fabio Montale, an atypical investigator from a novel series of the late twentieth century written by Jean-Claude Izzo.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radek Karkovský 901 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radek Karkovský 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radek Karkovský 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 152 kB