velikost textu

Vývoj mediálního obrazu Emila Zátopka v souvislosti s vybranými letními olympijskými hrami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj mediálního obrazu Emila Zátopka v souvislosti s vybranými letními olympijskými hrami
Název v angličtině:
Development of the media image of Emil Zatopek in connection with selected Summer Olympic Games
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Fišarová
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Vlček
Id práce:
200885
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Emil Zátopek, mediální obraz, kvalitativní výzkum, letní olympijské hry, olympijský výbor
Klíčová slova v angličtině:
Emil Zátopek, media image, qualitative research, Summer Olympic Games, Olympic Comittee
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá výzkumem mediálního obrazu Emila Zátopka za pomoci metody kvalitativní analýzy mediální obsahu. Vybraná šest měsíců trvající a šestnáct let od sebe vzdálená zkoumaná období souvisí s konáním letních olympijských her v letech 1952, 1968, 1984, 2000 a 2016. V období komunistické vlády v Československu byly za reprezentační tiskoviny vybrány Rudé právo, Mladá fronta, ale i tematicky zaměřený Československý sport (z důvodu prvního vydání až v roce 1953 není zahrnut v analýze roku 1952). Porevoluční periodika představují tituly Právo, Mladá fronta Dnes a Sport. Tato práce přináší odpověď na výzkumnou otázku, jak se mediální obraz nejúspěšnějšího československého běžce vyvíjel v kontextu politiky a dobové situace, ale zodpovídá i související vedlejší otázky, co případnou proměnu způsobilo a zda se liší prezentace deníků v době komunistického a pozdějšího demokratického režimu. Z důvodu zkoumání masových médií nejsou opomenuty jejich vlastnosti a popsány jsou i pojmy důležité pro konstrukci mediálního obrazu. S ohledem na téma práce je pozornost věnována popisu společenské situace v zemi, historii vybraných deníků a fungování médií v daných obdobích. Práce rovněž poskytuje informace o oblasti národního sportu, činnosti olympijského výboru a konkrétních letních olympijských hrách.
Abstract v angličtině:
Abstract The master thesis is focusing on media image of Emil Zátopek using the method of qualitative content analysis. Five periods of time, each of them six months long and sixteen years apart, are examined. These periods of time are represented by the years 1952, 1968, 1984, 2000, 2016 in which the Summer Olympic Games were held. As a representative sample of the printed media during the time of communist hegemony in Czechoslovakia Rudé právo, Mladá fronta and Československý sport that has been thematically involved (there has been no analysis for this one during the year 1952 since the first print was published in 1953) were chosen. The printed media after the revolution time are represented by Právo, Mladá fronta Dnes and Sport. The thesis brings the answers to the main research question how the media image of the most successful Czechoslovak runner was developed in the context of political and that time contemporary situation and it also explains the other questions that are focused on the causes of this possible change and the difference between the presentation of mass media during the communist and later also democratic regime. The features and concepts of media image construct as well as social situation in the country, history of the chosen media and media function in the given periods of time are also researched due to the mass media examination. The thesis also offers information about the national sport, the activities of the Olympic Committee and the specific Summer Olympic Games.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Fišarová 7.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Fišarová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Fišarová 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 338 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Vlček 315 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB