text size

Budova Krajské vědecké knihovny v Liberci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Budova Krajské vědecké knihovny v Liberci
Titile (in english):
Regional Research Library Building in Liberec
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lucie Straková
Supervisor:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Opponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Thesis Id:
200875
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
History of Christian Arts (MU)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
16/01/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Knihovna, Liberec, architektura, urbanismus, synagoga, židovská kultura
Keywords:
Regional Research Library Building in Liberec
Abstract (in czech):
Anotace Studentka zpracuje studii o budově Krajské vědecké knihovny v Liberci (Radim Kousal 1995 - 2000), jejíž součástí je prostor, který významově navazuje na synagogu, zničenou Nacisty. Stavbu zasadí jednak do kontextu liberecké architektury druhé poloviny 20. století, jednak do širšího kontextu současné architektury knihoven ve světě s důrazem na nové knihovny české. Pozornost bude věnovat také urbanistickému kontextu budovy a jejímu současnému fungování. Klíčová slova Knihovna, Liberec, architektura, urbanismus, synagoga, židovská kultura.
Abstract:
Abstract The student will compile a study about Regional research library building in Liberec (Radim Kousal 1995 - 2000). Part of this building is a space with meaning resulting from the synagogue, destroyed by the Nazis. The building will be put into the context of architecture in Liberec in the second half of the 20th century and into the broader environment of contemporary architecture of libraries in the world with the emphasis on new czech libraries. She will also pay attention to the building's urbanism context, and it's present functioning. Keywords Library, Liberec, architecture, urbanism, synagogue, jewish culture.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lucie Straková 7.82 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lucie Straková 187 kB
Download Abstract in english Mgr. Lucie Straková 181 kB
Download Supervisor's review PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 153 kB
Download Opponent's review Mgr. Miroslav Šmied 1.36 MB
Download Defence's report PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D. 153 kB