velikost textu

Budova Krajské vědecké knihovny v Liberci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Budova Krajské vědecké knihovny v Liberci
Název v angličtině:
Regional Research Library Building in Liberec
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Straková
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Id práce:
200875
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Knihovna, Liberec, architektura, urbanismus, synagoga, židovská kultura
Klíčová slova v angličtině:
Regional Research Library Building in Liberec
Abstrakt:
Anotace Studentka zpracuje studii o budově Krajské vědecké knihovny v Liberci (Radim Kousal 1995 - 2000), jejíž součástí je prostor, který významově navazuje na synagogu, zničenou Nacisty. Stavbu zasadí jednak do kontextu liberecké architektury druhé poloviny 20. století, jednak do širšího kontextu současné architektury knihoven ve světě s důrazem na nové knihovny české. Pozornost bude věnovat také urbanistickému kontextu budovy a jejímu současnému fungování. Klíčová slova Knihovna, Liberec, architektura, urbanismus, synagoga, židovská kultura.
Abstract v angličtině:
Abstract The student will compile a study about Regional research library building in Liberec (Radim Kousal 1995 - 2000). Part of this building is a space with meaning resulting from the synagogue, destroyed by the Nazis. The building will be put into the context of architecture in Liberec in the second half of the 20th century and into the broader environment of contemporary architecture of libraries in the world with the emphasis on new czech libraries. She will also pay attention to the building's urbanism context, and it's present functioning. Keywords Library, Liberec, architecture, urbanism, synagogue, jewish culture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Straková 7.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Straková 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Straková 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Šmied 1.36 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D. 153 kB