velikost textu

Náměty na emailem malovaném českém a středoevropském skle. Období druhé poloviny 16. století až počátku 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náměty na emailem malovaném českém a středoevropském skle. Období druhé poloviny 16. století až počátku 18. století
Název v angličtině:
Motifs on Bohemian and Central European enameled glass. From the second half of the 16th century until the the beginning of 18th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Černovská
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Schöttner, Ph.D.
Id práce:
200860
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
České renesanční sklo, humpen, malba, email, námět, inspirační zdroj
Klíčová slova v angličtině:
Bohemian renaissance glass, humpen, painting, enamel, motif, source of inspiration Bohemian renaissance glass, humpen, painting, enamel, motif, source of inspiration Bohemian renaissance glass, humpen, painting, enamel, motif, source of inspiration
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zmapovat širokou škálu námětů na emailem malovaném skle v českém a středoevropském prostředí od druhé poloviny 16. století do počátku 18. století, a to zejména na velkých válcových číších, tzv. humpenech. Na konkrétních příkladech z významných českých i světových sbírek jsou charakterizovány jednotlivé náměty či jejich skupiny, od předmětů určených pro nejvyšší reprezentaci až po běžnější výrobky měšťanského prostředí. Práce se také pokouší vysledovat funkci nádob v souvislosti s užívanými náměty. Pozornost je zároveň věnována ornamentálním motivům na malovaném skle, prováděným často rytinou diamantovým hrotem. Jako inspirační zdroj sloužily malířům a rytcům dobové i starší grafické listy, proto se práce věnuje také těmto předlohám, které jsou komparovány s konkrétními náměty na skle.
Abstract v angličtině:
Motifs on Bohemian and Central European enameled glass. From the second half of the 16th century until the the beginning of 18th century. This Bachelor’s thesis attempts to map out a broad range of motifs painted on glass using enamel within the Bohemian and Central European milieu in the period from the mid 16th until the early 18th century. Specific attention is paid to large cylindrical goblets, the so-called Humpens. By means of concrete examples from significant Czech and foreign collections – including items intended for representative purposes as well as objects commonly used by the middle class – individual motifs or groups of motifs are identified. The thesis aims to define the function assigned to these vessels depending on the decorative theme used. The author also focuses on ornamental motifs featured on painted glass that were frequently engraved using a diamond point. To make them, painters and engravers drew their inspiration from period prints and prints from the preceding era. For this reason, these original prints are studied as well, and subsequently compared to the specific motifs used on the glass.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Černovská 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Černovská 10.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Černovská 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Černovská 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Schöttner, Ph.D. 375 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 152 kB