velikost textu

Čínská sbírka Ludvíka Kuby v kontextu doby a malířova díla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čínská sbírka Ludvíka Kuby v kontextu doby a malířova díla
Název v angličtině:
The Chinese Collection of Ludvík Kuba in Historical Context and the Context of his Oeuvre
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Daňková
Vedoucí:
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Id práce:
200850
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
: Ludvík Kuba|sběratelství umění|čínské umění|česká malba 20. století|Vojtěch Chytil|etnografie|fotografie
Klíčová slova v angličtině:
Ludvík Kuba|Collecting of Art|Chinese Art|20th Century Czech Painting|Vojtěch Chytil|Ethnography|Photography
Abstrakt:
Anotace (česky) Diplomová práce Čínská sbírka Ludvíka Kuby v kontextu doby a malířova díla se zaměřuje na tvorbu, etnografické zájmy a kontakty českého malíře Ludvíka Kuby v souvislosti s jeho sbírkou čínského umění a v kontextu obliby čínské kultury u malířů české moderny. Autorka bude věnovat pozornost také historii sběratelství asijského umění v českých zemích a některým konkrétním předmětům z Kubovy sbírky. Sbírku se pokusí rekonstruovat za pomoci dobových fotografií a informací z institucí uchovávajících Kubovu pozůstalost (Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Národní galerie v Praze, Polabské muzeum v Poděbradech a další.) Vycházet přitom bude také z umělcovy knihy Moje Čína, stejně jako z dalších pramenů (dobové články, korespondence). Získané informace o umělcově sbírce pak uplatní při hlubším zamyšlení nad otázkou, nakolik čínské umění ovlivnilo Kubovu tvorbu a jakým způsobem se na druhé straně on sám podílel na utváření záliby ve sběratelství asijského umění mezi českými moderními umělci.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) The master’s thesis The Chinese Collection of Ludvík Kuba in Historical Context and the Context of his Oeuvre is focused on works, ethnographic interests and contacts of Czech painter Ludvík Kuba in connection with his collection of Chinese art and the context of the popularity of Chinese culture amongst Czech modern painters. The author will also pay attention to the history of collecting Chinese art in former Czechoslovakia and to some objects collected by Kuba in particular. The thesis aims to reconstruct the collection of Chinese art amassed by Ludvík Kuba, using period photographs and information from institutions that house the artist’s estate (Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures, National Gallery in Prague, Polabské muzeum v Poděbradech, and others.) The artist’s book Moje Čína (My China), as well as other sources (period articles, correspondence), will be used as source material, too. The information gathered about Kuba’s former collection of Chinese art will serve the purpose of deeper reflection of the extent of Chinese influences in Kuba’s art, as well as his role in the process of establishing of Asian art collecting by modern Czech artists of his day.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Daňková 19.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Daňková 19.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Daňková 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Daňková 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D. 413 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB