velikost textu

Výuka finanční matematiky na SŠ z hlediska praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka finanční matematiky na SŠ z hlediska praxe
Název v angličtině:
Teaching financial mathematics at high schools from a practice point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martina Vohradská
Vedoucí:
Mgr. Veronika Tůmová
Oponent:
Mgr. Derek Pilous
Id práce:
200849
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Finanční matematika, finanční gramotnost, střední škola
Klíčová slova v angličtině:
Financial Mathematics, Financial Literacy, High School
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce pojednává o současném stavu výuky finanční gramotnosti a finanční matematiky na středních školách. Má za cíl shrnout informace o publikacích, ze kterých vychází výuka finanční gramotnosti a posléze určit na základě rozhovorů s odborníky z praxe případné návrhy na zlepšení výuky. Teoretická část se zabývá analýzou učebních materiálů a určením typových příkladů. Praktická část je věnována rozhovorům s odborníky z praxe. Ti posuzují dnešní znalost finanční gramotnosti klientů a také výukové materiály na SŠ.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis is dealing with the current state of teaching financial literacy and financial mathematics at high schools. It aims to summarize information about the publications on which it is based to teach financial literacy, and then identify possible suggestions to improve learning based on interviews with practitioners. The theoretical part deals with the analysis of teaching materials and the identification of typological examples. The practical part is devoted to interviews with practitioners. They assess today's knowledge of financial literacy of clients as well as teaching materials at high schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Vohradská 703 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Vohradská 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Vohradská 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Tůmová 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Derek Pilous 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 153 kB