velikost textu

Kvalita spánku středoškolských studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita spánku středoškolských studentů
Název v angličtině:
The Sleep quality of highschool students
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Křepelová
Vedoucí:
Mgr. Eva Richterová
Oponent:
PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Id práce:
200833
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spánek, spánková hygiena, spánek studentů, kvalita spánku
Klíčová slova v angličtině:
sleep, sleep hygiene, sleep of students, sleep quality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Křepelová 756 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Richterová 425 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 338 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. 152 kB