velikost textu

Reflexe fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně #MeToo: případová studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně #MeToo: případová studie
Název v angličtině:
Czech Actreses' Reflection of Sexual Harassment in the Context of #MeToo: A Case Study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Kosková
Vedoucí:
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Id práce:
200831
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kampaň #MeToo, sexuální obtěžování, genderově motivované obtěžování, divadlo, české herečky, rozhovory
Klíčová slova v angličtině:
campaign #MeToo, sexual harassment, gender harassment, theatre, Czech actresses interview
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Kosková 1.16 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. 152 kB