velikost textu

The Role of Offshore Companies in Public Procurement in the EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Role of Offshore Companies in Public Procurement in the EU
Název v češtině:
Role zahraničních firem ve veřejných zakázkách v EU
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Thao Trang Do
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Palanský
Oponent:
Mgr. Lucie Kraicová
Id práce:
200743
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Veřejné zakázky, daňové ráje, daňový únik, gravitační model
Klíčová slova v angličtině:
Public procurement, tax havens, tax evasion, gravity model
Abstrakt:
Daň z příjmů právnických osob tvoří významný podíl vládních příjmů, na něž značně spoléhají státní rozpočty. Nadnárodní korporace nezřídka optimalizují výši daňového základu strategickým rozmístěním svých dceřiných společností a využívají nesrovnalostí v daňových systémech jednotlivých zemí. Zároveň nelze nadále zajistit efektivnost v alokaci veřejných prostředků. S využitím databáze vlastnických struktur vládních dodavatelů aplikuje tato práce gravitační rovnici a identifikuje aktivitu daňových rájů na evropském trhu veřejných zakázek. Gravitační model nachází offshorová teritoria s až 99 % nevysvětlitelných toků z celkové hodnoty dodaných tendrů. V těchto zemích lze očekávat zvýšené riziko zneužití a předpokládat významný odliv zdanitelných příjmů. Dle odhadů ročně zadají evropské země firmám napojeným na daňové ráje zakázky v hodnotě o 67 miliard EUR více než je predikováno gravitačním modelem na základě ekonomicko- geografických podmínek.
Abstract v angličtině:
Corporate income taxation constitutes a significant share of government revenue on which public expenditure depends heavily, and when multinational enterprises (MNEs) engage in abusive tax practices it adds to the average taxpayer’s burden. Additionally, when awarding public contracts to companies connected to notorious havens the efficiency of public spending cannot be ensured. Using data on ownership structures of government suppliers, this paper employs the gravity theory and aims to recognise tax havens’ activity on the EU’s public procurement market. The gravity model identifies territories with up to 99% unexplained flows of their total procurement supply. In these countries increased risk of abuse is expected and outflow of taxable revenue can be assumed. It is estimated that companies based in or linked to tax havens annually supply about EUR 67 billion worth of EU’s public contracts above the natural levels predicted by the gravity model based on economic and geographical determinants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Thao Trang Do 848 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Thao Trang Do 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Thao Trang Do 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Palanský 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Kraicová 268 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB