text size

Čeština čínských mluvčích v korpusu CzeSL-SGT

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Čeština čínských mluvčích v korpusu CzeSL-SGT
Titile (in english):
Czech of Chinese Native Speakers in CzeSL-SGT Corpus
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Nikola Piálková
Supervisor:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Opponent:
Mgr. Kateřina Šormová
Thesis Id:
200705
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Study programm:
Philology (B7310)
Study branch:
Czech Language and Literature (CL)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
28/01/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
čeština jako druhý jazyk|žákovské korpusy|CzeSL-SGT
Keywords:
Czech as a second language|learner corpora|CzeSL-SGT
Abstract (in czech):
Práce se zabývá specifickou částí Českého národního korpusu. Konkrétně se jedná o data žákovského korpusu CzeSL-SGT, jež byla získána od studentů češtiny, jejichž prvním jazykem je čínština. V první kapitole je tato část uvedena kontextem akvizičního korpusu CzeSL, do nějž je začleněna. Druhá, hlavní, kapitola nahlíží korpus prostřednictvím metadat, jež jsou součástí každého studentského textu. Poslední část je zaměřena na výběr chyb, které jsou typické pro rodilé mluvčí analytického jazyka během nabývání jazyka syntetického. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The present thesis deals with a part of the Czech National Corpus: to be specific, it deals with a collection of data from CzeSL-SGT, a student corpus, that have been obtained from students of the Czech language whose L1 is Chinese. This section is introduced in the first chapter of the thesis with regard to the context of the acquisition corpus CzeSL. The second – main – chapter examines the corpus through metadata that can be found in every student text. The final section describes a selection of typical errors made by native speakers of an analytic language during a synthetic language acquisition. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Nikola Piálková 1.82 MB
Download Abstract in czech Nikola Piálková 151 kB
Download Abstract in english Nikola Piálková 150 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 253 kB
Download Opponent's review Mgr. Kateřina Šormová 123 kB
Download Defence's report 48 kB