velikost textu

Čeština čínských mluvčích v korpusu CzeSL-SGT

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čeština čínských mluvčích v korpusu CzeSL-SGT
Název v angličtině:
Czech of Chinese Native Speakers in CzeSL-SGT Corpus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Nikola Piálková
Vedoucí:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Šormová
Id práce:
200705
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čeština jako druhý jazyk|žákovské korpusy|CzeSL-SGT
Klíčová slova v angličtině:
Czech as a second language|learner corpora|CzeSL-SGT
Abstrakt:
Práce se zabývá specifickou částí Českého národního korpusu. Konkrétně se jedná o data žákovského korpusu CzeSL-SGT, jež byla získána od studentů češtiny, jejichž prvním jazykem je čínština. V první kapitole je tato část uvedena kontextem akvizičního korpusu CzeSL, do nějž je začleněna. Druhá, hlavní, kapitola nahlíží korpus prostřednictvím metadat, jež jsou součástí každého studentského textu. Poslední část je zaměřena na výběr chyb, které jsou typické pro rodilé mluvčí analytického jazyka během nabývání jazyka syntetického. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The present thesis deals with a part of the Czech National Corpus: to be specific, it deals with a collection of data from CzeSL-SGT, a student corpus, that have been obtained from students of the Czech language whose L1 is Chinese. This section is introduced in the first chapter of the thesis with regard to the context of the acquisition corpus CzeSL. The second – main – chapter examines the corpus through metadata that can be found in every student text. The final section describes a selection of typical errors made by native speakers of an analytic language during a synthetic language acquisition. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nikola Piálková 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nikola Piálková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nikola Piálková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Šormová 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 48 kB