velikost textu

Vznášení nároků na sporná území a jejich legitimizace v izraelsko-palestinském a kyperském konfliktu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznášení nároků na sporná území a jejich legitimizace v izraelsko-palestinském a kyperském konfliktu
Název v angličtině:
Making claims to disputed territories and its legitimisation in the cases of Israeli–Palestinian and Cyprus conflicts
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michael Sochor
Vedoucí:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Oponent:
Mgr. Matyáš Křížkovský
Id práce:
200675
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Legitimizace nároků|sporná území|Kypr|Izrael|Palestina|konflikt|narativ
Klíčová slova v angličtině:
Legitimisation of claims|disputed territories|Cyprus|Israel|Palestine|conflict|narrative
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat logiku a argumentaci aktérů konfliktů o sporná území na příkladech kyperského a izraelsko-palestinského konfliktu. Práce za výchozí bod takových konfliktů považuje nacionalistické narativy, které svojí podstatou výrazně přispěly k daným konfliktům. To, jakým způsobem došlo k institucionalizaci takových narativů, jaká je jejich dynamika a jakým způsobem posléze ovlivňují aktéry, je středobodem práce. Práce se dále zaměřuje na roli Osmanské říše a Velké Británie, jakožto fenoménů pro obě dvě území společných. Klíčová slova: Legitimizace nároků, sporná území, Kypr, Izrael, Palestina, konflikt, narativ
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of the bachelor thesis is to describe and to analyse the argumentation of actors of the conflicts over the disputed territories of Cyprus and of the area of Israel and Palestine. The initial point of the conflicts, according to the bachelor thesis, are nationalistic narratives, that, by their nature, are partly responsible for the conflicts. The bachelor thesis is analysing how these narratives were institucionalized, what are the principles of their dynamics and how these dynamics were influencing the actors. The role of the Ottoman Empire and of Great Britain is the matter of analyse, in both cases, too. Key words: Legitimisation of claims, disputed territories, Cyprus, Israel, Palestine, conflict, narative
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Sochor 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michael Sochor 489 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michael Sochor 345 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matyáš Křížkovský 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB