velikost textu

Molekulární mechanismus mechanorecepce u rostlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární mechanismus mechanorecepce u rostlin
Název v angličtině:
Molecular mechanism of mechanoreception in plants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Jelínková
Vedoucí:
Mgr. Jan Martinek
Oponent:
Mgr. Matyáš Fendrych
Konzultant:
Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.
Id práce:
200674
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mechanorecepce, kontinuum buněčná stěna – plasmatická membrána – cytoskelet, vápníková signalizace, cytoskelet
Klíčová slova v angličtině:
mechanoreception, cell wall-plasma membrane-cytoskeleton continuum, calcium signalisation, cytoskeleton
Abstrakt:
ABSTRAKT Rostlina, jakožto přisedlý organismus, nedisponuje velkými možnostmi fyzického úniku a s nepřízní prostředí se vyrovnává přizpůsobením. Jedním z mnoha rostlinných smyslů zásadních pro zaznamenání změn v prostředí je mechanorecepce. Rostlina vnímá a rozlišuje mnoho mechanických podnětů, které mohou mimo jiné ovlivňovat rostlinnou imunitu a morfogenezi. Na mechanický podnět reaguje celá buňka a mechanorecepce se zřejmě účastní množství jejích struktur. Jakákoliv změna na buněčné stěně – hranicí mezi buňkou a jejím okolím – se přenáší na plasmatickou membránu a z ní je signál veden dále přes cytoskelet, potenciálně i na další struktury. Jedná se o tzv. kontinuum buněčná stěna – cytoplasmatická membrána – cytoskelet a stěžejním tématem mé práce je využití tohoto konceptu pro osvětlení molekulárních mechanismů mechanorecepce u rostlin.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Plant, as sedentary organism, does not have many possibilities to physically escape it’s unpleasant surroundings, instead it adapts oneself. One of many plant senses that are crucial for tracking environment changes is mechanoreception. Plant senses and differentiates between many mechanical cues, some of them affecting plant immunity and morphogenesis. The whole plant cell reacts to mechanical cues and many cellular structures are involved in mechanoreception. Any change in cell wall – a borderline between the cell and it’s surroundings – is transduced to plasma membrane, then to the cytoskeleton and potentially to other structures. Concept of this cell wall-plasma membrane-cytoskeleton continuum and it’s use as an instrument to illuminate molecular mechanisms of mechanoreception in plants are the key topics of my thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Jelínková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Jelínková 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Jelínková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Martinek 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matyáš Fendrych 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 153 kB