velikost textu

Fixing of Facial Triangle Meshes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fixing of Facial Triangle Meshes
Název v češtině:
Čištění obličejových trojúhelníkových sítí
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Nekvinda
Vedoucí:
RNDr. Josef Pelikán
Oponent:
RNDr. Václav Krajíček
Id práce:
200664
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
trojúhelníková síť, obličej, 3D skener, čištění, detekce landmarků, ořezávání, vyplňování děr
Klíčová slova v angličtině:
triangle mesh, face, 3D scanner, cleaning, landmark detection, trimming, hole filling
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této práce je navržení algoritmu pro automatické čištění a ořezávání obličejových skenů. Za tímto účelem jsme vyvinuli algoritmus, který sestává ze tří hlavních částí. Jednou z těchto částí je nový algoritmus pro detekci obličejových landmarků, který je založený na poznatcích diskrétní diferenciální geometrie a na metodách strojového učení. Další část se zabývá rozpoznáváním a odstraňováním geometrických a topologických defektů. Poslední část si klade za cíl vyplňování děr v trojúhelníkových sítích, k čemuž je využíváno vylepšení jistého stávajícího algoritmu. Výsledkem této práce je program, který dokáže automaticky ořezávat a odstraňovat typické nedostatky obličejových skenů. Navíc dokáže detekovat sadu výrazných obličejových bodů -- špičku a kořen nosu, ústní a vnitřní oční koutky. Při testování se ukázalo, že si program dokáže bez potíží poradit s daty produkovanými optickým skenerem Vectra3D.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this work is to create an algorithm for automatic cleaning and trimming of three-dimensional facial scans. In view of that, we have developed an algorithm which consists of three central parts. The frst part is a novel landmark detection algorithm based on discrete diferential geometry and machine learning methods. The second part is represented by a method removing defects, spikes, and blobs and the last part is an enhancement of an algorithm for hole flling. The outcome of this work is a program which can automatically clean and trim three-dimensional facial scans and moreover, it can detect nose tip, nose root, and mouth and eye corners. As our testing has shown, the program performs well on facial scans produced by the optical scanner Vectra3D.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Nekvinda 31.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Nekvinda 224.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Nekvinda 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Nekvinda 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Pelikán 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Krajíček 453 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB