velikost textu

„Malým ten, kdo malý má jen cíl!“ Několik tváří Eduarda Štorcha (1878-1956) a jeho vnímání současníky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Malým ten, kdo malý má jen cíl!“ Několik tváří Eduarda Štorcha (1878-1956) a jeho vnímání současníky
Název v angličtině:
"Unimportant who has little targent only!" Several roles of Eduard Štorch (1878-1956) and his perception of contemporaries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Erbenová
Vedoucí:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Id práce:
200659
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Eduard Štorch|učitel|amatérský archeolog
Klíčová slova v angličtině:
Eduard Štorch|teacher|amateur archaeologist
Abstrakt:
Abstrakt Hlavní postavou diplomové práce je Eduard Štorch (1878-1956). Eduard Štorch patří mezi nejznámější české spisovatele, kteří psali knihy pro děti a mládež. Narodil se v Ostroměři ve východních Čechách. Za Rakousko-uherské monarchie studoval na učitelském ústavě v Hradci Králové. Jako učitel pracoval až do roku 1937, kdy odešel do penze. Učil ve východních Čechách, v severních Čechách a v Praze. Jeho největším pedagogickým počinem bylo založení Dětské farmy na Libeňském ostrově v Praze. Celý život byl zapáleným amatérským archeologem. S archeologií se seznámil na počátku 20. století na Mostecku. Aktivně se věnoval fotografování. Fotografoval archeologická naleziště, život na Dětské farmě i cesty do zahraničí. Je pochován po boku své ženy Boženy na hřbitově v Lobči, kde měli chatu. Tato práce využívá biografickou metodu a přibližuje Eduarda Štorcha na základě jeho šesti osobností či rolí. Mezi tyto role, krom spisovatele a učitele, patří také archeolog, fotograf, student a manžel. Klíčová slova: Eduard Štorch, amatérský archeolog, pedagog, spisovatel, fotograf, student, manžel, Ostroměř, Lobeč
Abstract v angličtině:
Abstract The main character of the thesis is Eduard Štorch (1878-1956). Eduard Štorch is one of the most famous Czech writers who wrote books for children and youth. He was born in Ostroměř in Eastern Bohemia. During the Austro-Hungarian monarchy he studied at the normal school in Hradec Králové. He worked as a teacher until 1937, when he retired. He taught in Eastern Bohemia, in Northern Bohemia and in Prague. His greatest pedagogical achievement was the establishment of a Children's Farm on Libeňský Island in Prague. All his life he was a keen amateur archaeologist. He discovered archeology at the beginning of the 20th century in Most. He was actively involved in photography. He photographed archaeological sites, life at the Children's Farm and trips abroad. He is buried alongside his wife, Božena, in the Lobeč cemetery, where they had a cottage. This work uses a biographical method and introduces Eduard Štorch on the basis of his six personalities or roles. Among these roles, besides writer and teacher, are also an archaeologist, photographer, student and husband. Key words: Eduard Štorch, amateur archaeologist, teacher, writer, photographer, student, husband, Ostroměř, Lobeč
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Erbenová 22.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Erbenová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Erbenová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 153 kB