text size

Příprava žáků na vyučování v týdenní skladbě zaměstnání školní družiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Příprava žáků na vyučování v týdenní skladbě zaměstnání školní družiny
Titile (in english):
Preparing pupils for lessons in the week composition of the after school care
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Tereza Stoláriková
Supervisor:
PhDr. Daniela Lautnerová
Opponent:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Thesis Id:
200652
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Study programm:
Education (B7505)
Study branch:
Education (BC-VYCH)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
22/05/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Legislativní rámec vzdělávání, zájmové vzdělávání ve školní družině, charakteristika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, stupeň podpůrných opatření, školní vzdělávací program školní družiny a oblast přípravy žáků na vyučování
Keywords:
Legislative framework of education, interest-based education in the after school care, characteristics of pupils with special educational needs, level of support measures, school educational program of after school care and sphere of preparation of pupils for lessons
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tereza Stoláriková 2.13 MB
Download Supervisor's review PhDr. Daniela Lautnerová 358 kB
Download Opponent's review PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 74 kB
Download Defence's report PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB