velikost textu

Příprava žáků na vyučování v týdenní skladbě zaměstnání školní družiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava žáků na vyučování v týdenní skladbě zaměstnání školní družiny
Název v angličtině:
Preparing pupils for lessons in the week composition of the after school care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Stoláriková
Vedoucí:
PhDr. Daniela Lautnerová
Oponent:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Id práce:
200652
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Legislativní rámec vzdělávání, zájmové vzdělávání ve školní družině, charakteristika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, stupeň podpůrných opatření, školní vzdělávací program školní družiny a oblast přípravy žáků na vyučování
Klíčová slova v angličtině:
Legislative framework of education, interest-based education in the after school care, characteristics of pupils with special educational needs, level of support measures, school educational program of after school care and sphere of preparation of pupils for lessons
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Stoláriková 2.13 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Daniela Lautnerová 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB