velikost textu

Odkaz architekta Emila Králíka (1880-1946)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odkaz architekta Emila Králíka (1880-1946)
Název v angličtině:
Heritage of Architect Emil Králík (1880-1946)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hedvika Chabičovská
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Id práce:
200634
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
architektura - 20. stol., umění - 20. stol., Výstava soudobé kultury Brno 1928, Vysoké učení technické v Brně, studenti; pedagog, projekty
Klíčová slova v angličtině:
architecture - 20th cent., art - 20th cent., Brno University of Technology, didactic; Exhibition of Contemporary Culture Brno 1928, pupils, projects
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce zpracovává monografii architekta Emila Králíka, s důrazem na jeho pedagogické působení. Po úvodní expozici a kritickém vyrovnání s dosavadní literaturou je systematicky postupováno od Králíkova studia a prvních zkušeností. Samostatné dvě kapitoly jsou věnovány Králíkovi-učiteli, přičemž charakter a význam jeho pedagogické práce je ukázán prostřednictvím analytických medailonů jeho nejdůležitějších žáků. V další části práce je chronologicky probráno Králíkovo architektonické dílo, jak realizované stavby, tak neuskutečněné projekty. Studie vyústila v souhrnné hodnocení místa Emila Králíka a jeho díla v moderní architektuře zemí Koruny české. Klíčová slova architektura - 20. stol., umění - 20. stol., Výstava soudobé kultury Brno 1928, Vysoké učení technické v Brně, studenti; pedagog, projekty
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma-thesis deals with the monograph of Architect Emil Kralik. Emphasis is placed on his pedagogical work. It will systematically proceed from Kralik’s studies and first experiences, after the introduction of the architect's personality and critical literary research. Two chapters will be dedicated to Emil Kralik as a teacher. Character and importance of his didactic work will be demonstrated by the architectural activities of his pupils. In another part of thesis will be chronologically summarized the architectural Kralik’s projects, both realized and unrealized constructions. The thesis will be completed by the evaluation of Emil Kralik’s work and his position in the modern Czech architecture. Keywords architecture - 20th cent., art - 20th cent., Brno University of Technology, didactic; Exhibition of Contemporary Culture Brno 1928, pupils, projectsarchitecture - 20th cent., art - 20th cent., Brno University of Technology, didactic; Exhibition of Contemporary Culture Brno 1928, pupils, projects
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hedvika Chabičovská 5.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hedvika Chabičovská 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hedvika Chabičovská 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Šmied 1.36 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D. 154 kB