velikost textu

Obrazy USA v reportážích Ludvíka Aškenazyho a Miroslava Holuba

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obrazy USA v reportážích Ludvíka Aškenazyho a Miroslava Holuba
Název v angličtině:
Images of USA in the Reports of Ludvík Aškenazy and Miroslav Holub
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sára Sichingerová
Vedoucí:
Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Id práce:
200622
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika — Český jazyk a literatura (AAA CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ludvík Aškenazy|Miroslav Holub|USA|cestopisy|reportáže
Klíčová slova v angličtině:
Ludvík Aškenazy|Miroslav Holub|USA|travelogues|reports
Abstrakt:
Abstrakt Práce si klade za cíl popsat dvě české reportáže z USA přelomu 50. a 60. let: Indiánské léto Ludvíka Aškenazyho a Anděla na kolečkách Miroslava Holuba. Z obsahové stránky jsou texty nahlíženy jako součást tradice českého psaní o Spojených státech, po formální jsou zkoumány jako básnické cestopisy. Skrze analýzu vybraných témat obou reportáží a literárních postupů, které se s těmito tématy pojí, se práce pokouší popsat podobnosti i rozdílné rysy obou knih a následně je jako celek zařadit do kontextu ostatních literárních zpodobnění USA dané doby. Klíčová slova: Ludvík Aškenazy, Miroslav Holub, USA, reportáž, cestopis
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to describe two Czech reports from the USA that were written at the turn of 1950s and 1960s: Ludvík Aškenazy’s Indian Summer and Miroslav Holub’s An Angel on Wheels. Regarding their contents, the works are perceived as part of a tradition of Czech writing about the USA, and as far as form concerned, they are examined as lyrical travelogues. Through an analysis of selected topics and literary devices associated with them, this thesis attempts to describe both similarities and differences between these books and then put them in context with other literary descriptions of the USA of the time. Keywords: Ludvík Aškenazy, Miroslav Holub, USA, report, travelogue
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sára Sichingerová 560 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sára Sichingerová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sára Sichingerová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 53 kB