velikost textu

Misijní taktiky Církve Ježíše Krista Posledních svatých dnů v ČR a jejich percepce ze strany probandů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Misijní taktiky Církve Ježíše Krista Posledních svatých dnů v ČR a jejich percepce ze strany probandů
Název v angličtině:
The Missionary Tacticts of Latter Day Saints in the Czech Republic and Its Perceptions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Fialová
Vedoucí:
PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marián Vanek
Id práce:
200608
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Misijní taktiky, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, psychologie náboženství, probandská perspektiva
Klíčová slova v angličtině:
Missionary tactics, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, psychology of religion, proband's perspective
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Fialová 708 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. 439 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marián Vanek 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB