velikost textu

Politické směřování Bolívie za vlády Eva Moralese

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politické směřování Bolívie za vlády Eva Moralese
Název v angličtině:
Heading of the political system during Evo Morales administration
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Mochanová
Vedoucí:
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Id práce:
200592
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bolívie, Evo Morales, reformy, opozice, zahraniční politika, MAS
Klíčová slova v angličtině:
Bolivia, Evo Morales, reforms, opposition, foreign policy, MAS
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá proměnou a směřováním politického systému Bolívie po nástupu prezidenta Eva Moralese a jím vedeného Hnutí za socialismus (Movimiento al Socialismo, MAS) k moci. Cílem práce je zanalyzovat jakým směrem posunuly politický systém provedené reformy a jak se proměnil jeho charakter. Důraz je kladen na změny v základních institucích státu, v orgánech státní moci a formy vládnutí. Zkoumán je také vliv opozice v rámci politického systému a její role při prosazování politických reforem. Pozornost je také věnována důsledkům Moralesovi vlády a zavedených reforem na zahraniční politika státu a vzájemné vztahy v regionu Jižní Ameriky.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis studies the transformation and heading of the political system of Bolivia after the election of Evo Morales as president and the entry into power of his Movement for Socialism (Movimiento al Socialismo, MAS). The aim of the thesis is to analyze the direction in which the reforms have shifted the political system and how its character has changed. The emphasis is placed on changes in the basic institutions of the state, in the bodies of state power and form of government. It also examines the influence of the opposition within the political system and its role in promoting political reforms. Attention is also given to the consequences of the Morales‘s government and the reforms to the foreign policy of the state and to the mutual relations in the South American region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Mochanová 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Mochanová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Mochanová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 645 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 578 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 153 kB